Misyon – Vizyon

MİSYONUMUZ


Bunu makalelerimizi, röportajlarımızı, özel haberlerimizi, demeçlerimizi ve dış politika analizlerimizi şeffaflık ve hesap verebilirlik arayışımızla yapıyoruz.


Global Diplomasi, en etkili ve güçlü dış politika platformu olma yolunda çaba harcamayı hedeflemektedir. Alanında tecrübeli, birikimli ve özverili bir ekiple, bir global çerçevede güçlü ve kalıcı etki yaratmayı çabalıyoruz. Her şeyden önce dış politika anlayışında sahip olunması gereken dürüst, ilkeli ve ahlaki erdemlere sıkı sıkıya bağlı kalmayı ve her türlü politik söylem ve eylemlerde tarafsız, güvenli ve ayna niteliğinde özgün fikirler oluşturmayı ve yayınlamayı hedefliyoruz.


“Tarafsızlık, Doğruluk ve Güven”, Global Diplomasi’nin sizlere verdiği sarsılmaz sözdür. Bu söz faaliyetlerimizin temelini tanımlayan nihai sorumluluk anlayışımızdır. Her türlü zorluklara karşı göğüs gererek, sesinizi yansıtarak dış politikada siz takipçilerimize fikri katkıda bulunmaya ve her zaman yanınızda olma arzumuzu ifade ediyoruz. Global Diplomasi, dış politikada güçlü kadrosuyla sizlere destek sunmayı amaçlıyor.


VİZYONUMUZ


Başarıya ışık tutan değerler manzumesi bilinciyle vizyonumuzun anahtarını saydamlık, açıklık, doğruluk ve gerçekçilik politikaları oluşturmaktadır.


Global Diplomasi yolunda değer oluşturmada ön planda yer almak ana hedefimizdir.
Dış politikada, takipçilerimiz ve kendimiz için marka değeri oluşturarak takipçi memnuniyetini sürekli artırarak, güçlü ve tarafsız bir kuruluş olarak gelişmeye devam edeceğiz. Tüm ekibimizle, takım ruhu ile hizmet kalitesini önceleyeceğiz.


Güçlü inisiyatif ve yenilikçi ruhla global diplomasi konusunda her türlü zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz.


Amacımız, “ insanlığın yararına dış politikada önemli hamleleri gerçekleştirmektir.” Ana odak noktamız hizmet kalitesini sürekli yükselterek sizlere fayda sağlamaktır. Ana vizyonumuz “ekip ruhu, azim ve kararlılık ”anlayışı şeklindedir.