GLOBAL DİPLOMASİ DERGİSİ OKUYUCU İLE BULUŞUYOR

Avatar


Global ölçekte hızla derinleşen istikrarsızlık ve çatışma ortamlarının İslam coğrafyasındna yavaş yavaş zafiyete, kaosa ve parçalanmışlığa dönüştüğü, yılların birikim ve kazanımlarının geriye sarmaya başladığı artık yadsınamaz bir gerçektir.


Özellikle dış politik dinamiklerde yaşanan çeşitlilik kaosunda göz önünde bulundurulması gereken hassas dokulu nirengi noktalarındaki gelişmelere ayna tutabilmek ve karanlıkta kalan gerçeklerin yapı taşlarını bütün çıplaklığıyla ortaya koyabilmek amacıyla GLOBAL DİPLOMASİ DERGİSİ önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.


Devrik cümlelerin öznesi olmak üzere yola çıkan GLOBAL DİPLOMASİ DERGİSİ, Haziran 2021 sayısında D-8 ile ‘Yeni Bir Dünya’ özgün dosyasıyla okuyucu ile buluşuyor.
Küresel yönetişimde yeni etkinlik arayışının arttığı bir dönemde özellikle Türkiye’nin geriden destekle payanda anlayışla içinde yer almaya çalıştığı Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi dışlayıcı yaklaşımlı politikaları karşısında büyük güç projesi olarak T.C. 54. Hükümetin Başbakanı Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın büyük gayretleri sonucu İstanbul Deklarasyonu ile 15 Haziran 1997 tarihinde vücut bulan ve ağır aksak bir şekilde 24 yılı geride bırakan D-8 Teşkilatı, artık yavaş yavaş adından söz ettirerek küresel yönetişimde ‘ADALET’ anlayışlı ‘YENİ BİR DÜNYA’ hedefine üye ülkelerin “ortak çıkarları ve değerleri” manzumesi içerisinde yerini alacaktır.
Bu cümleden olarak, ‘Yeni Dünya Düzeni’, ‘BRICS’ gibi küresel güç merkezlerinin tahkim edildiği ve etkinleştirilmeye çalışıldığı bir dönemde, GLOBAL DİPLOMASİ DERGİSİ olarak, küresel yönetişim yelpazesinde yer almakta olan D-8 Teşkilatı’nın daha iyi anlaşılabilmesi adına yetkin isimlerin analizleriyle önemini irdelemeye çalıştık.
Gayret bizden, Tevfik Allah’tan
Doğan BEKİN

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

MAKALELER